Harmonogram

W każdej grupie mogą znaleźć się maksymalnie 32 osoby. W związku z dużą liczbą uczestników biorących udział w projekcie, zastrzegamy sobie prawo do zmiany terminu – o wszystkim będziemy informować Cię na bieżąco.

Ważne! Możesz zapisać się tylko do jednej grupy!

Harmonogram na kolejne semestry opublikujemy w najbliższych tygodniach.

Jeśli Twoja rada pedagogiczna (min. 32 osoby) chciałaby szkolenie w indywidualnie ustalonym terminie, skontaktuj się z nami: projekt@rewers.edu.pl, tel. 533 375 913.

Nazwa grupy Forma szkolenia Data szkolenia/zjazdy:  
I II III
9:00-15:00 9:00-15:00 9:00-15:00
Nauczyciele i kadra kierownicza szkół i placówek oświatowych 
           
N17 online 22-23.10.2022 5-6.11.2022 19-20.11.2022 Brak miejsc
N19 online 26-27.11.2022 10-11.12.2022 17-18.12.2022 Zapisz się
N4 online 26-27.11.2022 10-11.12.2022 17-18.12.2022 Zapisz się
N35 online 26-27.11.2022 10-11.12.2022 17-18.12.2022 Zapisz się
Pracownicy Placówek Doskonalenia Nauczycieli  
PDN1 online 2-3.11.2022 16-17.11.2022 30.11-1.12.2022 Zapisz się
PDN2 online 23-24.11.2022 7-8.12.2022 19-20.12.2022 Zapisz się    Skip to content