Załącznik nr 2 – Oświadczenie dot. zatrudnienia (wypełnia zakład pracy)    Skip to content