Załącznik nr 4 – Zaświadczenie dot. wkładu własnego (wypełnia zakład pracy) – wymagany dla pracowników szkół i przedszkoli    Skip to content