TIK – tak! Projekt zwiększający kompetencje cyfrowe nauczycieli

Jesteś nauczycielem lub dyrektorem szkoły lub przedszkola?

Weź udział w projekcie dofinansowanym przez Unię Europejską i zwiększ swoje kompetencje cyfrowe.

Wsparcie przeznaczone jest dla pracowników oświaty z terenu całego kraju.

Skorzystaj z bezpłatnych szkoleń i konsultacji online.

Udział w projekcie to:

 • 25 godzin bezpłatnych szkoleń prowadzonych w formie webinariów przez pary trenerskie (realizowanych od marca do końca czerwca 2022)
 • 3 godziny indywidualnych konsultacji online
 • materiały/kurs na Zintegrowanej Platformie Edukacyjnej
 • zaświadczenie o ukończeniu szkolenia

Już dzisiaj wybierz swoją grupę i aplikuj do udziału w projekcie

Każda z grup ma indywidualną ścieżkę tematyczną i przypisane terminy spotkań online. Liczba miejsc jest ograniczona (maks. 30 osób w grupie) - decyduje kolejność zgłoszeń (wypełnienie formularza online wraz z prawidłowo wypełnionymi załącznikami).

Aktualnie trwają zapisy do grupy nr 5

Chcesz zapisać całą radę pedagogiczną lub większą grupę nauczycieli - skontaktuj się z nami - 533 375 913, biuro@rewers.edu.pl

Biuro projektu: ODN Rewers, ul. Wały Piastowskie 1/411 (4. piętro), 80-855 Gdańsk

Grupa pierwsza

Treści szkolenia

Zajęcia z trenerami:

 • Wykorzystywanie multimedialnych zasobów dydaktycznych
 • Psychospołeczne aspekty edukacji zdalnej
 • Monitorowanie i ocenianie postępów uczniów

Szkolenie na platformie:

 • Zintegrowana Platforma Edukacyjna
 • Metodyka edukacji zdalnej

Spotkania

 1. 9.04 - godz. 9.00-16.00
 2. 13.04 - godz. 17.00-20.00
 3. 23.04 - godz. 9.00-16.00
 4. 27.04 - godz. 17.00-20.00

Aplikuj

Grupa druga

Treści szkolenia

Zajęcia z trenerami:

 • Przegląd wybranych narzędzi TIK
 • Psychospołeczne aspekty edukacji zdalnej
 • Monitorowanie i ocenianie postępów uczniów w procesie edukacji

Szkolenie na platformie:

 • Zintegrowana Platforma Edukacyjna
 • Metodyka edukacji zdalnej

Spotkania

 1. 8.04 - godz. 17.00-20.00
 2. 23.04 - godz. 9.00-16.00
 3. 25.04 - godz. 17.00-20.00
 4. 14.05 - godz. 9.00-16.00

Aplikuj

Grupa trzecia

Treści szkolenia

Zajęcia z trenerami:

 • Wykorzystywanie multimedialnych zasobów dydaktycznych
 • Organizacja procesu kształcenia i wychowania
 • Przegląd wybranych narzędzi TIK

Szkolenie na platformie:

 • Zintegrowana Platforma Edukacyjna
 • Metodyka edukacji zdalnej

Spotkania

 1. 25.04 - godz. 17.00-20.00
 2. 7.05 - godz. 9.00-16.00
 3. 9.05 - godz. 17.00-20.00
 4. 21.05 - godz. 9.00-16.00

Aplikuj

Grupa czwarta

Treści szkolenia

Zajęcia z trenerami:

 • Prawne aspekty edukacji zdalnej
 • Zapewnienie bezpieczeństwa cyfrowego
 • Wykorzystywanie multimedialnych zasobów dydaktycznych

Szkolenie na platformie:

 • Zintegrowana Platforma Edukacyjna
 • Metodyka edukacji zdalnej

Spotkania

 1. 14.05 - godz. 9.00-16.00
 2. 17.05 - godz. 17.00-20.00
 3. 28.05 - godz. 9.00-16.00
 4. 31.05 - godz. 17.00-20.00

Aplikuj

Grupa piąta

Treści szkolenia

Zajęcia z trenerami:

 • Wykorzystywanie multimedialnych zasobów dydaktycznych
 • Przydatne funkcje MS Teams
 • Poznaj Google Meet

Szkolenie na platformie:

 • Zintegrowana Platforma Edukacyjna
 • Metodyka edukacji zdalnej

Spotkania

 1. 14.05 - godz. 9.00-16.00
 2. 18.05 - godz. 17.00-20.00
 3. 28.05 - godz. 9.00-16.00
 4. 8.06- godz. 17.00- 20.00

Aplikuj

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach projektu grantowego „Wsparcie placówek doskonalenia nauczycieli i bibliotek pedagogicznych w realizacji zadań związanych z przygotowaniem i wsparciem nauczycieli w prowadzeniu kształcenia na odległość”, Program Operacyjny Wiedza i Edukacja Rozwój, Oś priorytetowa II, Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji, Działanie 2.10 Wysoka jakość systemu oświaty, nr wniosku 20/F2/2021.
Beneficjentem projektu jest: Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli Rewers/Rewers sp. z o.o., ul. Szafarnia 11/f8, 80-755 Gdańsk, tel. 533375913, grant@rewers.edu.pl  Skip to content