Skuteczne metody dydaktyczne w nauczaniu zdalnym i hybrydowym

Edukacja na odległość wymaga zastosowania metod edukacyjnych, które będą angażowały uczniów i sprzyjały efektywnemu uczeniu się. Podczas szkolenia uczestnicy poznają nie tylko skuteczne metody, lecz także nowoczesne narzędzia do zastosowania w nauczaniu. Co ważne – zarówno metody, jak i prezentowane aplikacje mogą być wykorzystywane zarówno do pracy na odległość, jak i w klasie.

Treści szkolenia:

Skip to content